Proclamation No. 1 of 2019

Wet op die Besoldiging van Openbare Ampsbekleërs Wet (20/1998) » Boonste Perk van Salarisse van Lede van...
Title Wet op die Besoldiging van Openbare Ampsbekleërs Wet (20/1998) » Boonste Perk van Salarisse van Lede van die Uitvoerende Raad en Lede van die Provinsiale Wetgewers
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2039 of 01 February, 2019, 5 page(s), 512Kb