Proclamation No. 53 of 2019

Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet no 84 van 1967) » Verskeie erwe
Title Wet op Opheffing van Beperkings, 1967 (Wet no 84 van 1967) » Verskeie erwe
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8070 of 05 November, 2019, 1 page(s), 114Kb