Provincial Notice No. 229 of 2016

Wet op Opheffing van Beperkings (84/1967) » Opheffing van titel voorwaardes van Erf 315, Wilkoppiesdorpsgebied
Title Wet op Opheffing van Beperkings (84/1967) » Opheffing van titel voorwaardes van Erf 315, Wilkoppiesdorpsgebied
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7718 of 13 December, 2016, 4 page(s), 122Kb