General Notice No. 139 of 2017

Wet op Opheffing, Wysiging en Opskorting van Beperkends (84/1967) » Erf 2944, Kimberley
Title Wet op Opheffing, Wysiging en Opskorting van Beperkends (84/1967) » Erf 2944, Kimberley
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2137 of 18 September, 2017, 1 page(s), 65.5Kb