Municipal Notice No. 68 of 2019

Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Eiendomsbelasting (6/2004) » Munisipaliteit Endumeni »...
Title Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Eiendomsbelasting (6/2004) » Munisipaliteit Endumeni » Vasstelling van Algemene Belastings vir 2019/2020
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2089 of 13 June, 2019, 3 page(s), 88.5Kb