General Notice No. 36 of 2019

Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Einedomsbelasting (6/2004) » Openbare kennisgewing vir die...
Title Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Einedomsbelasting (6/2004) » Openbare kennisgewing vir die inspeksie van die Waardasie Rol vir die periode 2019-2023
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 3045 of 24 May, 2019, 2 page(s), 208Kb