General Notice No. 58 of 2020

Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 » Kareeberg Munisipaliteit »...
Title Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 » Kareeberg Munisipaliteit » Tariewe vir 2020/2021 Finansiële Jaar
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2350 of 29 June, 2020, 1 page(s), 214Kb