Local Authority Notice No. 1562 of 2017

Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Stelsels (32/2000) » Versoek om openbare kommentaar oor die Stad...
Title Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Stelsels (32/2000) » Versoek om openbare kommentaar oor die Stad Tshwane se Konsep Streek Ontwikkelingsraamwerk (RSDFs), 2017
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 249 of 11 October, 2017, 5 page(s), 47.5Kb