Provincial Notice No. 4 of 2019

Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Strukture, 1998 (Wet no 117 van 1998) » Kennisgewing ingevolge...
Title Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Strukture, 1998 (Wet no 117 van 1998) » Kennisgewing ingevolge artikel 25(4) van die Wet » Tussenverkiesing in Wyke 88 en 91 van die eThekwini Munisipaliteit
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2037 of 31 January, 2019, 1 page(s), 40.0Kb