Provincial Notice No. 4 of 2020

Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Strukture, 1998 (Wet no 117 van 1998) » Tussenverkiesing in Wyk 1...
Title Wet op Plaaslike Regering » Munisipale Strukture, 1998 (Wet no 117 van 1998) » Tussenverkiesing in Wyk 1 van die Msinga Munisipaliteit
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2158 of 23 January, 2020, 1 page(s), 41.2Kb