General Notice No. 30 of 2020

Wet op Ruimtelike Beplanning en die Grondgebruik Bestuurswet (16/2013) (SPLUMA) » Finale...
Title Wet op Ruimtelike Beplanning en die Grondgebruik Bestuurswet (16/2013) (SPLUMA) » Finale sluitingskennisgewing » Sluiting van die restante gedeelte van n publieke oopruimte, Erf 218, Kakamas
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2333 of 02 March, 2020, 1 page(s), 191Kb