General Notice No. 148 of 2018

Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Erf 24, geleë op die hoek van...
Title Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Erf 24, geleë op die hoek van Buffelsdoorn Weg en Roma Laan, Dorp Flamwood, Noord-Wes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7960 of 11 December, 2018, 1 page(s), 36.3Kb