General Notice No. 111 of 2018

Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Erwe 695, 696, 2012 2139, Dorp Klerksdorp
Title Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Erwe 695, 696, 2012 2139, Dorp Klerksdorp
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7940 of 09 October, 2018, 1 page(s), 41.5Kb