Provincial Notice No. 306 of 2022

Wet op ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Gedeelte 66 (gedeelte van Gedeelte 1) van die...
Title Wet op ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Gedeelte 66 (gedeelte van Gedeelte 1) van die Plaas townlands of Klerksdorp 424
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8362 of 07 June, 2022, 1 page(s), 66.3Kb

Links