General Notice No. 2 of 2020

Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Kennisgewing van aansoek om die...
Title Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Kennisgewing van aansoek om die onderverdeling van sekere plaasgedeeltes geleë in die dorpsgebied van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit, Limpopo-provinsie
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3060 of 24 January, 2020, 1 page(s), 104Kb