Municipal Notice No. 2 of 2019

Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Kennisgewing van aansoek om stigting van dorp...
Title Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Kennisgewing van aansoek om stigting van dorp » Khano Afrika (Pty) Ltd
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2236 of 21 January, 2019, 5 page(s), 61.4Kb