General Notice No. 149 of 2018

Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Restant van Gedeeltes 390 en 655, van die...
Title Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Restant van Gedeeltes 390 en 655, van die plaas Elandsheuvel no 402-IP, Noordwes Provinsie, (die Eiendomme)
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7960 of 11 December, 2018, 1 page(s), 36.0Kb