General Notice No. 89 of 2021

Wet op ruimtelike beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (Wet 16 van 2013) » Ged 2 van erf 208, Fareham...
Title Wet op ruimtelike beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (Wet 16 van 2013) » Ged 2 van erf 208, Fareham Place 6b, Dorp Declercqville
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8271 of 28 September, 2021, 1 page(s), 54.5Kb

Links