General Notice No. 70 of 2020

Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (Wet 16 van 2013) » Restant van Erf 881, naamlik...
Title Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (Wet 16 van 2013) » Restant van Erf 881, naamlik City of Matlosana
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8149 of 29 September, 2020, 1 page(s), 71.1Kb