Provincial Notice No. 78 of 2020

Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (Wet no 16 van 2013) » Aanvaarding van die...
Title Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (Wet no 16 van 2013) » Aanvaarding van die Ruimtelike Ontwikkelingsraadwerk vir Dr Ruth Segomotsi Mompati Distriksmunisipaliteit, 2020
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8117 of 02 June, 2020, 3 page(s), 98.7Kb