General Notice No. 14 of 2020

Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur van 2013 (SPLUMA) » Samestelling van n alle Inklusiewe...
Title Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur van 2013 (SPLUMA) » Samestelling van n alle Inklusiewe Grondgebruikbestuurskema (LUMS) vir die Dipaleseng Munisipaliteit
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 3141 of 13 March, 2020, 1 page(s), 42.6Kb