Gazette Notices » President

Dated
Title Pages
Days
2020/05/08
National Gazette No. 43298, Vol. 659    
Wet op Korrektiese Dienste (111/1998) » Plasing op Parool van Geselekteerde Kategorieë van Gevonnisde Oortreders, Proclamation No. 19
5
60
Correctional Services at (111/1998) » Placement on Parole of Selected Categories of Sentenced Offenders, Proclamation No. 19
1
National Gazette No. 43297, Vol. 659    
Kommissiewet (8/1947) » Wysigings aan die opdrag van die Geregtelike Kommissie van Ondersoek na Bewerings van Staatskaping, Korrupsie en Bedrog in die Openbare Sektor, met inbegrip van Staatsorgane, Proclamation No. 18
4
Commissions Act (8/1947) » Amendment of the terms of Reference of the Commission of Inquiry into Allegations of state Capture, Corruption and Fraud in the Public Sector Including Organs of State, Proclamation No. 18
2
2020/04/03
Regulation Gazette No. 43202, R 11079, Vol. 658    
Labour Laws Amendment Act (10/2018) » Commencement of the Act, Proclamation No. 17
6
95
2020/03/27
National Gazette No. 43170, Vol. 657    
Staatsdienswet (Proklamasie no 103 van 1994) » Wysiging van Bylae 2 by die Staatsdienswet, 1994 » Noord-Kaap Provinsie, Proclamation No. 16
4
102
Public Service Act (Proclamation no 103 of 1994) » Amendment of Schedule 2 to the Public Service Act, 1994 » Northern Cape Province, Proclamation No. 16
2
National Gazette No. 43145, Vol. 657    
National Environmental Management » Protected Areas Act (57/2003) » Declaration of certain properties situated in the Northern Cape Province the Meerkat National Park, Proclamation No. 15
3
2020/03/25
National Gazette No. 43142, Vol. 657    
Magistrates Act (90/1993) » Determination of Salaries and Allowances of Magistrates, General Notice No. 205
6
104
JudgesRemunaration and Conditions of Employment Act (47/2001) » Determination of Remunaration of Constitutional Court Judges and Judges, General Notice No. 204
2
Remuneration of Public Office Bearers Act (20/1998) » Determination of Salaries and Allowances of Traditional Leaders, Members of National House and Provincial Houses of Traditional Leaders, Proclamation No. 14
2
2020/03/10
National Gazette No. 43083, Vol. 657    
Constitution of the Republic of South Africa, 1996 » Establishment of the National Security Council, Proclamation No. 13
6
119
2020/03/06
Regulation Gazette No. 43074, R 11050, Vol. 657    
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale, 1996 (Wet no 74 van 1996) » Wysiging van Proklamasie no R 17 van 2019, Proclamation No. 12
2
123
Special Investigating Units and Special Tribunals Act, 1996 (Act No. 74 of 1996) » Amendment of Proclamation no R 17 of 2019, Proclamation No. 12
2
Free president alerts
Type your email for free alerts on latest President of the Republic of South Africa notices as they are published

Email address