Gazette Notices » President

Dated
Title Pages
Days
2018/02/09
Regulation Gazette No. 41433, R 10802, Vol. 632    
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Wysiging van Proklamasie no R 59 van 2016, Proclamation No. 7
2
17
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Amendment of Proclamation no R 59 of 2016, Proclamation No. 7
2
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande Spesiale Ondersoekeenheid » Raymond Mhlaba Local Municipality, Proclamation No. 6
2
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Proclamation referring matters to Special Investigating Unit » Raymond Mhlaba Local Municipality, Proclamation No. 6
2
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande Spesiale Ondersoekeenheid » Tshwane South Technical and Vocational Education and Training College, Proclamation No. 5
3
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Proclamation referring matter to Special Investigating Unit » Tshwane South Technical and Vocational Education and Training College, Proclamation No. 5
3
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande Spesiale Ondersoekeenheid » Agriculture Sector Education and Training Authority, Proclamation No. 4
3
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referral of matters to existing Special Investigating Unit » Agriculture Sector Education and Training Authority, Proclamation No. 4
3
2018/01/25
National Gazette No. 41403, Vol. 631    
Artikel 84(2)(f) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika » Regterlike Kommissie van Ondersoek in Staatskaping, Korrupsie en Bedrog in die Openbare Sektor, Proclamation No. 3
8
32
Section 84(2)(f) of the Constitution of the Republic of South Africa » Judicial Commission of Inquiry into state Capture, Corruption and Fraud in the Public Sector, Proclamation No. 3
5
2018/01/19
Regulation Gazette No. 41387, R 10798, Vol. 631    
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande Spesiale Ondersoekeenheid, Proclamation No. 2
3
38
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referral of matters to existing Special Investigating Unit, Proclamation No. 2
3
2018/01/04
National Gazette No. 41372, Vol. 631    
Remuneration of Public Office Bearers Act (20/1998) » Determination of Salaries and Allowances of the Traditional Leaders, Members of the National House and Provincial Houses of Traditional Leaders, Proclamation No. 1
5
53
Free president alerts
Type your email for free alerts on latest President of the Republic of South Africa notices as they are published

Email address