Documents

Provincial Gazette for Eastern Cape No. 3425, 20 July 2015, Vol. 22

Summary 20150720 - Provincial Gazette for Eastern Cape No. 3425 of 20-July-2015, Volume 22, 12 page(s), 4 notice(s), 2.6Mb
Publication  Provincial Gazettes (Eastern Cape)Dated
Title Pages
Days
2015/07/20 Umasipala Ombaxa Webuffalo City » ISindululo, sokuthengiswa kweSiza U454 eZone 13, eMdantsane ngenjongo zokuhlala, General Notice No. 147
1
<999
Removal of Restrictions Act No. 84 of 1967 » Erf 4521, Kabega, Port Elizabeth, Provincial Notice No. 40
1
Removal of Restrictions Act No. 84 of 1967 » Erf 680, Summerstrand, Port Elizabeth, Provincial Notice No. 41
1
Removal of Restrictions Act No. 84 of 1967 » Portion 117 (Portion of Portion 33) of Farm Chelsea no 25, Port Elizabeth, Provincial Notice No. 42
5
12 pages for Gazette No. 3425
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Free provincial gazette alerts
Type your email for free alerts on latest Provincial Gazettes (Eastern Cape) as they are published

Email address      

Links