Proclamation No. 18 of 2017

Dorpsbeplanning en Dorpe Ordonnansie, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) » Kennisgewing van aanvaarding van...
Title Dorpsbeplanning en Dorpe Ordonnansie, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) » Kennisgewing van aanvaarding van ontwerpskema ingevolge Artikel 57 van die Wet
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 2837 of 28 July, 2017, 1 page(s), 30.4Kb