Provincial Notice No. 19 of 2019

Kieswet (73/1998) » Publikasie van Hersiene Lys van Lys van Kandidate
Title Kieswet (73/1998) » Publikasie van Hersiene Lys van Lys van Kandidate
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7976 of 05 February, 2019, 6 page(s), 2.0Mb