Provincial Notice No. 173 of 2019

Limpopo Tradisionele Leierskap en Institusies Wet (6/2005) » Erkening van Tradisionele Gemeenskappe
Title Limpopo Tradisionele Leierskap en Institusies Wet (6/2005) » Erkening van Tradisionele Gemeenskappe
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3056 of 27 December, 2019, 13 page(s), 258Kb