General Notice No. 1 of 2019

Madibeng Grondgebruiksbestuur Verordening, 2016 » Gedeelte 1221 van die plaas Hartebeespoort B no 410-JQ
Title Madibeng Grondgebruiksbestuur Verordening, 2016 » Gedeelte 1221 van die plaas Hartebeespoort B no 410-JQ
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7964 of 08 January, 2019, 1 page(s), 148Kb