Local Authority Notice No. 76 of 2019

Madibeng Grondgebruiksbestuurs By-Wet, 2016 » Gedeelte 154 (n gedeelte van Gedeelte 1) van die plaas...
Title Madibeng Grondgebruiksbestuurs By-Wet, 2016 » Gedeelte 154 (n gedeelte van Gedeelte 1) van die plaas Broederstroom 481-JQ
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8016 of 11 June, 2019, 1 page(s), 167Kb