General Notice No. 109 of 2019

Madibeng Grondgebruiksbestuurs Verordening, 2016 » Gedeeltes 497, 469 en 499 van die plaas Rietfontein no...
Title Madibeng Grondgebruiksbestuurs Verordening, 2016 » Gedeeltes 497, 469 en 499 van die plaas Rietfontein no 485-JQ, Noordwes-provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8054 of 27 August, 2019, 1 page(s), 128Kb