General Notice No. 153 of 2019

Madibeng Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur By-Wet, 2016 » Gedeelte 184 (n gedeelte van Gedeelte...
Title Madibeng Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur By-Wet, 2016 » Gedeelte 184 (n gedeelte van Gedeelte 169) van die plaas Bultfontein 475-JQ
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8070 of 05 November, 2019, 1 page(s), 51.6Kb