Provincial Notice No. 181 of 2020

Madibeng Ruimtelike Beplannings- en Grondgebruikbestuurverwyderingswetgewing, 2016 » Dorpstigting in Oukasie...
Title Madibeng Ruimtelike Beplannings- en Grondgebruikbestuurverwyderingswetgewing, 2016 » Dorpstigting in Oukasie van 299 terreine (Residensieel 1 - 290 erwe, Besigheid 1; 1 erf, Opvoedkundige, institusionele en Publieke Oopruimte) op Gedeelte 658 van die Fram Roodekopjes van Zwartkopjes 427 JQ in Oukasie Township
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8168 of 08 December, 2020, 1 page(s), 73.9Kb