General Notice No. 117 of 2017

Openbare Oord Ordonannsie (18/1969) » Die Restant van die Plaas Vaalkrans 413 LT
Title Openbare Oord Ordonannsie (18/1969) » Die Restant van die Plaas Vaalkrans 413 LT
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 2855 of 29 September, 2017, 1 page(s), 38.8Kb