General Notice No. 1318 of 2019

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 1 van Erf 762, Pretoria-Noord
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 1 van Erf 762, Pretoria-Noord
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 275 of 04 September, 2019, 1 page(s), 44.7Kb