General Notice No. 79 of 2017

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 61, van die plaas Welgekozen Nr 514-IT, Piet...
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 61, van die plaas Welgekozen Nr 514-IT, Piet Retief
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 2838 of 11 August, 2017, 1 page(s), 71.7Kb