Provincial Notice No. 75 of 2017

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 » Erf 501, Lethlabile
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 » Erf 501, Lethlabile
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7755 of 18 April, 2017, 1 page(s), 63.6Kb