Provincial Notice No. 889 of 2019

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) » new Modder Uitbreiding 12
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, 1986 (Ordonnansie 15 van 1986) » new Modder Uitbreiding 12
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 280 of 11 September, 2019, 1 page(s), 65.8Kb