Provincial Notice No. 51 of 2020

Plaaslike Regering » Eindomsbelasting Wet, 2004 (Wet nr 6 van 2004) » Uitnodiging vir die Inspeksie van...
Title Plaaslike Regering » Eindomsbelasting Wet, 2004 (Wet nr 6 van 2004) » Uitnodiging vir die Inspeksie van die Aanvullende Waardasierol en die Indiening van Besware
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3079 of 22 May, 2020, 1 page(s), 60.5Kb