Proclamation No. 15 of 2019

Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurs Bywet van Groter Tzaneen Munisipaliteit » Erf 633, Tzaneen...
Title Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurs Bywet van Groter Tzaneen Munisipaliteit » Erf 633, Tzaneen Uitbreiding 6
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 2979 of 01 March, 2019, 1 page(s), 46.1Kb