Proclamation No. 142 of 2019

Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurs Bywet van Groter Tzaneen Munisipaliteit » n Deel van Gedeelte...
Title Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurs Bywet van Groter Tzaneen Munisipaliteit » n Deel van Gedeelte 18 van die plaas Langbult 580-LT
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3047 of 01 November, 2019, 1 page(s), 50.6Kb