General Notice No. 143 of 2018

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2015 » Gedeelte...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2015 » Gedeelte 13 (n gedeelte van Gedeelte 4) van die plaas Bultfontein Nr 259, Registrasie Afdeling JQ, Noordwes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7958 of 27 November, 2018, 1 page(s), 116Kb