Provincial Notice No. 160 of 2019

Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Restant...
Title Rustenburg Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Restant van die Plaas Berseba 397, Registrasie Afdeling J Q , Noord-Wes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8050 of 20 August, 2019, 1 page(s), 46.9Kb