Provincial Notice No. 871 of 2019

Stad van Tshwane Munisipaliteit se Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur By-wet, 2016 » Eienaars van...
Title Stad van Tshwane Munisipaliteit se Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur By-wet, 2016 » Eienaars van Erwe 582, 585, die Restant en Gedeelte 1 van Erf 586 en Erf 1064, Lynnwood
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 275 of 04 September, 2019, 1 page(s), 133Kb