General Notice No. 52 of 2019

Steve Tshwete Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur bywet, 2016 » Gedeelte 1 van Erf 835, Middelburg
Title Steve Tshwete Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur bywet, 2016 » Gedeelte 1 van Erf 835, Middelburg
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 3079 of 16 August, 2019, 1 page(s), 134Kb