Local Authority Notice No. 137 of 2016

Steve Tshwete Ruimtelike Beplanning en Grondgebruike Bywet 2016 » Kennisgewing van aansoek om stigting van...
Title Steve Tshwete Ruimtelike Beplanning en Grondgebruike Bywet 2016 » Kennisgewing van aansoek om stigting van Dorp/Uitbreiding van Grense ingevolge Artikel 56 (1) en 94 (1) van die Wet
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 2767 of 30 December, 2016, 4 page(s), 58.9Kb