General Notice No. 82 of 2019

Tlokwe Stadsraad se Verordening op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbeheer, 2015 » Hersonering » JB...
Title Tlokwe Stadsraad se Verordening op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbeheer, 2015 » Hersonering » JB Marks Plaaslike Munisipaliteit-wysigingskema 2286
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8032 of 09 July, 2019, 1 page(s), 126Kb