General Notice No. 53 of 2018

Verdeling van Grond (20/1986) » Gedeelte 219 van die Plaas Rietfontein 485-JQ
Title Verdeling van Grond (20/1986) » Gedeelte 219 van die Plaas Rietfontein 485-JQ
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7886 of 22 May, 2018, 1 page(s), 42.7Kb

Links