General Notice No. 1357 of 2019

Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (SPLUMA) (16/2013) » Erf 354, Albemarledorpsgebied
Title Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (SPLUMA) (16/2013) » Erf 354, Albemarledorpsgebied
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 275 of 04 September, 2019, 1 page(s), 123Kb