General Notice No. 1340 of 2019

Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur (16/2013) » Erf 239, Bedfordview-uitbreiding 60
Title Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur (16/2013) » Erf 239, Bedfordview-uitbreiding 60
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 280 of 11 September, 2019, 1 page(s), 35.8Kb