Gazette Notices » Transport

Dated
Title Pages
Days
2017/02/17
National Gazette No. 40621, Vol. 620    
National Land Transport Act (5/2009) » National Land Transport Strategic Framework (NLTSF), Government Notice No. 132
116
2
National Gazette No. 40617, Vol. 620    
Cross Border Road Transport Agency » Applications Concerning Operating Licences » Goodwood
92
Cross Border Road Transport Agency » Applications Concerning Operating Licences » East London—G363
15
Cross Border Road Transport Agency » Applications for permits » Menlyn
11
2017/02/16
National Gazette No. 40623, Vol. 620    
Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie (7/1998) » Nasionale Roete 4 » Hans Strydom Wisselaar (Pretoria) na die Gauteng/Mpumalanga grens en Maputo Ontwikkeling Korridor Tolpaaie » Publisering van die tolbedrae vir die verskillende kategorieë van motorvoertuie, en die datum en tyd vanaf die tolbedrae betaalbaar word, Government Notice No. 143
5
3
South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998) » National Route 4 » Hans Strydom Interhange (Pretoria) to the Gauteng/Mpumalanga Border and Maputo Development Corridor Toll Roads » Publication of the amounts of toll for the different categories of motor vehicles, and the date and time from which the toll tariffs shall become payable, Government Notice No. 143
4
Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie (7/1998) » Gauteng Deurpad Verbeteringsprojek, Tolpaaie » Publikasie van tol, Government Notice No. 142
14
South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998) » Gauteng Freeway Improvement Project, Toll Roads » Publication of tolls, Government Notice No. 142
14
Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie (7/1998) » Nasionale Roete 3 » Cedara tot Heidelberg Gauteng Tolpad » Publisering van die Tolbedrae vir die verskillende kategorieë van motorvoertuie, en die datum en tyd vanaf die tolbedrae betaalbaar word, Government Notice No. 141
4
South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998) » National Route 3 » Cedara to Heidelberg Gauteng Toll Road » Publication of the amounts of toll for the different categories of motor vehicles, and the date and time from which the toll tariffs shall become payable, Government Notice No. 141
4
Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie (7/1998) » Hugenote, Vaalrivier, Verre Noord, Tsitsikamma, Suidkus, Noordkus, Mariannhill, Magalies, N17 en R30/R730/R34 Tolpaaie » Publisering van die tolbedrae vir die verskillende kategorieë van motorvoertuie, en die datum en tyd vanaf die tolbedrae betaalbaar word, Government Notice No. 140
14
South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998) » Huguenot, Vaal River, Great North, Tsitsikamma, South Coast, North Coast, Mariannhill, Magalies, N17 and R30/R730/R34 Toll Roads » Publication of the amounts of toll for the different categories of motor vehicles, and the date and time from which the toll tariffs shall become payable, Government Notice No. 140
14
Wet op die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap Beperk en Nasionale Paaie (7/1998) » Nasionale Roetes 1 en 4 » Platinum Tolpad » Publisering van die tolbedrae vir die verskillende kategorieë van motorvoertuie, en die datum en tyd vanaf die tolbedrae betaalbaar word, Government Notice No. 139
4
South African National Roads Agency Limited and National Roads Act (7/1998) » National Routes 1 and 4 » Platinum Toll Road » Publication of the amounts of toll for the different categories of motor vehicles and the date and time from which the toll tariffs shall become payable, Government Notice No. 139
4