Documents

Regulation Gazette No. 41230, 06 November 2017, Vol. 629 No. 10777

Summary 20171106 - Regulation Gazette No. 41230 of 06-November-2017, Volume 629 No. 10777, 8 page(s), 2 notice(s), 193Kb
Publication  Regulation GazettesDated
Title Pages
Days
2017/11/06
President of the Republic of South Africa    
Constitution of the Republic of South Africa, 1996 Executive Members Ethics Act, 1998 » Transfer of Functions, Proclamation No. 34
5
402
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 » Wet op die Etiek van Lede van die Uitvoerende Gesag, 1998 » Oordrag van Werksaamhede, Proclamation No. 34
5